Logo Vechterweerd
 • Het Team

  Het Team

 • Marietje Kessels Project

  Marietje Kessels Project

 • Helpt kinderen en jongeren vooruit

  Helpt kinderen en jongeren vooruit

 • Vechterweerd een steuntje in de rug

  Vechterweerd een steuntje in de rug

Gemeenten zetten in op preventie

Vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling: als gemeente kunt u inzetten op het preventief bestrijden van deze en andere psycho-sociale problematieken van leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs. Stichting Vechterweerd biedt kwalitatieve hoogstaande en bewezen trainingen aan voor de kinderen in uw gemeente. Een voorbeeld hiervan is het Marietje Kessels Project (MKP). Dit is een psycho-fysiek preventieproject om de weerbaarheid van kinderen in het basisonderwijs te vergroten.

 

Preventief jeugdbeleid

Voor het geven van trainingen als het MKP ontvangt Vechterweerd subsidies vanuit meerdere gemeenten in de regio (onder meer van de gemeente Zwolle, Hattem, Oldebroek en Zwartewaterland). Ook subsidieert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Marietje Kessels Project. De gemeenten die deelnemen zetten in op een integraal en preventief jeugdbeleid en investeren daarmee in de toekomst van de kinderen. Alle basisscholen uit de deelnemende gemeenten kunnen gebruiken maken van de trainingen.

 

Stichting Vechterweerd onderstreept het belang om te investeren in de sociale omgeving van kinderen. Daarnaast is het belangrijk om preventief beleid op basisscholen te implementeren. Vechterweerd is een betrokken partner van meerdere gemeenten. Daarom fungeert de stichting voor ruim dertig scholen als vraagbaak rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen op school.

 

Kinderprotocol Meldcode

Vechtweerd is betrokken bij het Kinderprotocol Meldcode. De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Vechterweerd heeft zich gespecialiseerd in het signaleren van en bespreekbaar maken van deze signalen.

 

Veilige schoolomgeving

Rondom de wet Sociale veiligheid heeft stichting Vechterweerd een adviserende en uitvoerende rol. Deze wet verplicht scholen om pesten effectief aan te pakken. Het levert een belangrijke bijdrage aan een veilige schoolomgeving, iets waar alle kinderen en jongeren recht op hebben. Nog teveel kinderen worden slachtoffer van pesten. Vechterweerd pleit voor een structurele aanpak en draagt hieraan bij door het verzorgen van evidence based psycho-sociale weerbaarheidstrainingen in het onderwijs. Waarbij de accenten kunnen liggen op het vergroten van het vertrouwen in elkaar, het verbeteren van de sfeer in de klas en het zorgen voor meer openheid en respect.
Met het Marietje Kessels Project richt de stichting zich op drie pijlers: Individuele groei bij de kinderen, het meegeven van handvatten aan docenten en het creëren van een positieve groepsdynamica in de klas.

 

gemeente zwolle.png    logo zwartewaterland .png  RO_VWS_RIVM_Logo_Homepage_nl.png 

download hattem.jpeg Logo SKW.jpg input.png

Contactformulier