Logo Vechterweerd
 • Het Team

  Het Team

 • Marietje Kessels Project

  Marietje Kessels Project

 • Helpt kinderen en jongeren vooruit

  Helpt kinderen en jongeren vooruit

 • Vechterweerd een steuntje in de rug

  Vechterweerd een steuntje in de rug

Workshops voor professionals

 

Workshop: Weerbaarheid in het onderwijs

 

Een kleine koersverschuiving op het gebied van zelfvertrouwen kan voor grote positieve veranderingen zorgen. Een inspirerende workshop die inzicht geeft in het thema weerbaarheid.

 

Ons team zal het gehele schoolteam in een tijdsbestek van anderhalf uur meenemen in de wereld van weerbaarheid.

 

Weerbaarheid is dat nou hetzelfde als een assertiviteitstraining of lijkt het toch meer op een training groepsdynamica? Is weerbaarheid hetzelfde als zelfverdediging of is het beter te vergelijken met een sociale vaardigheidstraining?

 

Tja wat is dat eigenlijk ‘weerbaar zijn’, deze vraag leggen wij tijdens ouderavonden regelmatig aan ouders voor. De antwoorden zijn divers en daar leent het begrip zich misschien ook uitstekend voor.

 

In verschillende literatuur wordt weerbaarheid omschreven als:

 • Iemand kan opkomen voor zijn eigen wensen, grenzen en behoeften en houdt daarbij rekening met de wensen en grenzen van anderen.
 • Iemand de moed heeft voor zichzelf en een ander op te komen, je weet wat je wel of niet wilt.
 • Kinderen zijn weerbaar als ze stevig in hun schoenen staan.
 • Een weerbaar kind heeft vertrouwen in zichzelf en het vertrouwen in de ander.
 • De dikke Van Dale definieert weerbaar als ‘in staat om tegenstand te bieden’.

 

20865437963_e13b9e0bf6_b.jpg

 

Tal van omschrijvingen en een veelal aan begrippen die op elkaar lijken. Wat opvalt is dat in verdere beschrijvingen de begrippen; zelfvertrouwen, assertiviteit, veerkracht, eigenwaarde en groepsdynamica veelal centraal staan en dikwijls door elkaar heen lopen. Zie onderzoek naar het effectief gebleken weerbaarheidsprogramma 'Het Marietje Kessels Project'.

 

Verschillende onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat er een verband is tussen weerbaarheid en zelfwaardering en eigenwaarde, maar is weerbaarheid eigenlijk niet gewoon zelfwaardering en eigenwaarde? Een kind dat zichzelf de moeite waard vindt, zal waarschijnlijk veel eerder zijn mening durven geven dan een kind dat het gevoel heeft er niet toe te doen. Kun je werken aan weerbaarheid zonder te werken aan de eigenwaarde en kun je werken aan de eigenwaarde zonder te werken aan de weerbaarheid?

 

Wanneer je aan een klas een weerbaarheidstraining geeft, ben je onderdeel van de groepsdynamica daarvan. Daarbij komt het thema ‘ik en de ander’ regelmatig centraal te staan en wordt er een beroep gedaan op de sociale vaardigheden van de kinderen. Hoe functioneert iemand binnen de groep, kun je op elkaar vertrouwen, durf je je eigen mening te geven in de klas en houden we rekening met elkaar. Als groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Dan is een weerbaarheidstraining eigenlijk toch ook een training groepsdynamica?

 

Tijdens ouderavonden komt ook vaak de term assertiviteit terug. Assertiviteit wordt vaak omschreven als het vinden van de balans tussen het behartigen van je eigen belangen en het rekening houden met de belangen van een ander. Sluit dat even perfect aan bij de hierboven genoemde omschrijvingen van de term weerbaarheid. Is een assertiviteitstraining dan gelijk een weerbaarheidstraining of andersom?

 

IMG_2200.jpg

 

Veel vragen, waarop niet direct een kant en klaar antwoord te vinden is. Bij ons staan in ieder geval de volgende thema’s centraal binnen de weerbaarheidstrainingen: Eigenwaarde, zelfvertrouwen, groepsdynamica, assertiviteit en veerkracht. Daarin is de term weerbaarheid gebruikt als overkoepelende term en daar nemen we docenten graag in mee. 

 

De workshop Weerbaarheid in het onderwijs is bestemd voor iedereen die werkt in het onderwijs, de hulpverlening- of welzijnssector en die affiniteit heeft met het onderwerp weerbaarheid en werkt met kinderen of jeugdigen.Workshop: Spel en kind


We staan er vaak niet bij stil hoe belangrijk spel voor kinderen is. Spel speelt een enorm belangrijke rol in de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de ontwikkeling van het kind op het intellectuele, het sociale, het motorische en het emotionele vlak.

 

Doel: de deelnemer is in staat het spel van kinderen te stimuleren en de verschillende spelfasen van kinderen te onderscheiden en hier op in te spelen.

 

De workshop Spel en kind is bestemd voor iedereen die werkt met kinderen en bijvoorbeeld werkzaam is in de kinderopvang, activiteitenbegeleiding, sociaal cultureel werk, buitenschoolse opvang en het onderwijs.

 

Short Course.jpgInteresse, zin in een kop koffie of heeft u vragen? Bel (038-4545208) of mail (info@vechterweerd.nl) voor een vrijblijvende afspraak met een van onze docenten.

 

 

 

 

Informatie aanvragen