shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

Concrete invulling geven aan burgerschapsvorming

 

Schoolbreed werken aan vaardigheden die kinderen straks in de eenentwintigste eeuw hard nodig hebben, doe je met de Wereld van Sofie.

 

Denk daarbij aan een goed denk- en oordeelsvermogen. Ze moeten dialoog kunnen voeren en om kunnen gaan met een verschil van mening. Dat vraagt om heldere vaardigheden zoals: samenwerken, kritisch denken maar ook problemen oplossen en analyseren.

 

Onze WereldvanSofie trainers kijken met een frisse blik naar de kinderen en hebben naast het verzorgen van de lessen tevens een ondersteunende rol in het neerzetten van de burgerschapsvorming. De 'externe' rol die zij vervullen maakt de leeromgeving laagdrempeliger en meer ‘out of the box’.

 

De training 'WereldvanSofie' is speciaal ontwikkeld om schoolbreed in te zetten. En jawel daarmee kunnen we al starten in groep twee! Tevens is deze training ook psycho-fysiek van opzet wat de kinderen ondersteunt in het ervarend leren. De lessen zitten dan ook vol met uitdagende en tot de verbeelding sprekende bewegingswerkvormen samenwerkingsvormen en enrgizers.

 

 IMG_7945.jpg

 

De training bestaat uit tien lessen van zestig minuten.

 

Wereld van Sofie is een onderwijsprogramma gericht op de ontwikkeling van de sociale weerbaarheid met een bijzonder filosofisch karakter. Het programma is speciaal bestemd voor kinderen van groep 2 t/m 8 van de basisschool. Dat lijkt bijzonder, maar is eigenlijk heel gewoon. Filosofie is een krachtige manier om hun zelfstandig denkvermogen te stimuleren en door in te zetten op de weerbaarheid ontwikkelen kinderen de eigenwaarde en het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld hun mening te durven geven. Dankzij deze unieke combinatie van filosofielessen en weerbaarheid kunnen kinderen zich persoonlijk, sociaal en intellectueel ontwikkelen

 

Waarom?

 

Aan het onderwijs wordt sinds enkele jaren de eis gesteld burgerschap te bevorderen. De website van de stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zegt daarover het volgende: 'Burgerschapsvorming brengt leerlingen, de basiskennis, vaardigheden en houding bij welke nodig zijn om een actieve rol te spelen in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grondrechten, duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

 

Daarnaast komt hierin terug dat leerlingen betekenisvolle vragen dienen leren te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in kunnen nemen en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. Dat zij zich leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen en ze tevens leren respect op te brengen voor verschillende opvattingen.

 

Bovengenoemde doelen sluiten zeer goed aan bij het onderwijsprogramma 'WereldvanSofie' en stichting Vechterweerd tracht dan ook samen met ouders, leerkrachten en de leerlingen invulling hieraan te geven.  

 

Meer informatie over het programma De Wereld van Sofie? Neem dan eens een kijkje op www.wereldvansofie.nl  of neem contact op met Casper Uneken.