shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

DE KLAS EN IK

 

In de training 'De klas en ik' wordt volop gewerkt aan het bevorderen van een positieve sfeer in de klas. Negatieve spiralen worden doorbroken en docenten ervaren meer rust en vertrouwen in de groep. 

 

De kinderen worden in de lessen uitgedaagd samen te werken en grenzen te verleggen, waardoor ze tegelijkertijd werken aan hun doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Vanuit dit ontstane zelfvertrouwen werken we tegelijkertijd aan het vertrouwen in de ander. Thema’s die centraal staan in de training zijn samenwerken, elkaar vertrouwen, rollen in de klas, groepsdruk en ik en de ander.

 

Meerdere scholen hebben deze training ingezet om een negatieve groepsdynamiek in de klas te verbreken. 

 

Na aanleiding van een intake met alle betrokken docenten en medewerkers, zal er gekeken worden naar de insteek van de training en welke thema's terug dienen te komen. Een training gericht op het doorbreken van een negatieve groepsdynamiek is altijd maatwerk.

 

Meer weten over de groepsdynamiek in klassen?  Groepsdynamica in klassen

De klas en ik